Referanser

Et utvalg oppdrag vi har arbeidet med

Trondheim Kommune - brannalarm omsorgsboliger
St.Olavs Hospital - brannsikring "Nytt sykehus"
Hornemannsgården - brannalarm og talealarm
Nortura Malvik -Brannalarm og ledesystemer
Lade Arena - kjøpesenter brann-tale  og nødlys
Skanska tekniske - KVT, nytt brannalarmanlegg
Skanska tekniske - Steinkjer Amfi, brann og tale

Brannforum Midt-Norge - foredrag i ledesystem
Neas NBC - kurs i FG's regelverk om brannalarm
Sivilforsvaret - brannvernlederkurs